Úspěšné hospodářství bez hnojiv? V dnešní

době to není možné!

Vývoj technologie přinesl s sebou velké změny v oblasti hospodaření. Zemědělství se stalo mnohem výkonnější a začalo přinášet zisky. Chytří majitele statků začali investovat do nejmodernějších prostředků a nářadí za účelem zvýšení úrody ovoce a zeleniny či obilovin. Větší sklízeň je zárukou větších výnosů, a větší výnosy umožňují ‘úspěšnou modernizaci hospodářství.

Dobrá hnojiva – základ pěstování rostlin

Hnojiva se dnes považuje za jeden z nejdůležitějších elementů každého hospodářství.
Většina statkářů si vůbec nedokáže představit úspěšné pěstování ovoce, zeleniny či obilovin bez jakostních hnojiv. Pod tímto pojmem rozumíme látky nebo směsi látek používané za účelem zlepšení růstu rostlin. Hnojiva obsahují tzv. makroživiny (jde tady o dusík, fosfor a draslík), které obohacují půdu a významně urychlují růst rostlin, mají skvělý vliv na její úrodnost a zabraňují půdní erozi|Díky obsahovi tzv. makroživin (mezi které patří dusík, fosfor a draslík) hnojiva mění.
Druhy hnojiv a způsoby jejích použití
pokoje

Autor: Ben McShea
Źródło: http://www.flickr.com
Existují dva základní druhy hnojiv: organické a neorganické.K první zmíněné skupině patří kompost či mulč. Velice populární je také tzv. zelené hnojení, čili používání konkretních druhů rostlin, které vážou vázat určité látky ve svých kořenech a listech. Pak stačí dostat tyto rostliny do půdy, aby prospěšné látky mohly začít hnojiva mají hodně plusů, zvýšují kvalitu půdy, jsou ekologické a levnější než ta neorganická. Navíc vlastní kompostér nás zbaví odpadů z kuchyně.
Průmyslová hnojiva můžeme rozdělit do několika dalších skupin: máme směsi chemických látek a jednosložková hnojiva, hnojiva kapalná, pevná a plynná.
Pokud jde o metodu aplikace, hnojiva se nanášejí buď na půdu, nebo přímo na nadzemní části rostlin.
nádrže na hnojivo

Autor: Jennifer Morrow
Źródło: http://www.flickr.com
Jak skladovat neorganická hnojiva? V správně zvolených nádržích!
Benzinova pumpa

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Pro bezproblémové skladování neorganických hnojiv je třeba investovat do atestovaných nádrží – . Kontejnery tohoto typu jsou dnes vyráběny především z odolného plastu. Moderní způsob výroby zaručuje vysokou odolnost vůči nepříznivým atmosferickým podmínkám. Většina nádrži má speciální dvojitou konstrukci, která zabraňuje únikům průmyslových směsi – . Nádrže na hnojivo se snadně přepravují – můžeme k tomu použít například vysokozdvižný vozík.

Firmy, kteřé se zabývají výrobou kontejnerů na hnojivo, rozšiřují svoji nabídku a začinají prodávat také nádrže na jiné chemické látky, mimo jiné na AdBlue.

AdBlue, známý rovněž jako Močovina AUS 32, je vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny, který se používá dnes v Automobilovém průmyslu za účelem úpravy výfukových plynů motorů Diesla na úroveň stanovených limitů. Nádrže na AdBlue mají dvojitou konstrukci, snadno se převáží a navíc jsou vybavený specialním výdejním systémem