Různorodné žánry per.

Nejvíc známým žánrem per jsou pružiny tlačné, kterých používáme každého dne. Pera tlačné jsou naším prvním spojením se slovem pera. Většína z nás myslí, že je to jediný druh pružin, který existuje. Je to velký omyl. Existuje pár žánrů per.

Výroba a průmysl

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Výroba pružin to těžký a komplikovaný proces. Hlavně jde o zahájení produkcí. Formování per je hodně důležité z toho důvodu, že má vlív na celý proces výroby. Druhá věc, kterou děla se s pružinama to tepelní stabilizace. Má to vliv na trvanlivost per.

Zpravidla tato fáza je mechanická. Další etapa to povrchová úprava mechanická. Přestože všechno je mechanické je to opravdu komplikovaný proces. Hodně zakládní jsou antikorozní úpravy a značení na povrchu per. Nejlepé nabývat pružiny, které měly zkoušky jakosti. Davá nám to garance, že výrobek, který nabýváme je nejvyšší kvality.

Výroba pružin má velký vliv na atributy per. První věc, kterou vidimé to pohled per. Může být doopravdy různá:

Nejpopularnější jsou samozřejmě pera tlačné, které můžeme nalézt v malých a velkých věcích, které užívamé každodenně. Skvělým příkladem jsou propisky, vevnitř kterých můžeme nalézt malé pera tlačné. Jiným pozoruhodným příkladem použiti per tlačných jsou pera, které najdeme v naších automobilech a v jiných dopravních prostředkách.

Průmysl

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Druhým velice popularním druhem pružin jsou pera tažné. Nejdůležitějším zadáním takových pružin je shromaždění v sobě sily, kterou později mají v konkrétním čase opět vydát. Hodně podstatné je rovněž zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Zajímavé je, že též takový žánr per většina nás má v svých domech – myslíme tady o oknech, které ve většině případů mají pružiny tažné, které pomáhají je otevírat a zavírat.

Pružiny můžeme také rozčlenit z důvodu materiálů, z kterého zůstaly produkované. Samozřejmě nejvíc popularní jsou pera kovové. Druhý druh to pera pryžové. Samozřejmě této typy pružin můžeme rozdělit na menší skupiny.

Pokud jde o pera kovové to můžeme je rozčlenit podle způsobu jakým jsou namáhané. První skupina to pera namáhané ohnutím – v tímto případě materiál pružin není využitý optimálně. Ohromnou skupinu tvoří pružiny kovové zatěžované ohybem. Jsou to listové pera, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pružiny, které díky tuhost zmenšuje se až k nule, šroubovité pera zkrutné a pera spirálové.

Významnou skupinou jsou pružiny namáhané krutem. Můžeme tady zminít pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Existují též pera šroubovité kuželové, zkrutné a též pera namáhané kombinovaně. Příkladem jsou pera talířové a kroužkové.