Nápady na běžný den, co kde a jak působit. Není právě snadné provést cosi odlišně, více neotřele ale jde to.

Každodenně procházíme kolem stovky a nejspíše i více všelijakých námětu a plakátu jak můžeme cosi provést eventuálně se v něčem vylepšit. Málokdy nám padne do oka cosi takového, co by nás okouzlilo a způsobilo přeměnu v našem životě eventuálně přinejmenším v kousku našeho života. Občas si už prostě nevíme rady jak cosi přeměnit. Na každém kroku nacházíme nějaké noviny, billboardy nebo televizní pořady o možných změnách v denní rutině, sportovním životě či jak si zařídit dům.

Eko a nedrahý způsob na získání dodatečního zdroju pitné vody

Voda patří, zejména v dnešní době, k nejdůležitějším zdrojům zemske koule. I když voda činí tři čtvrtě povrchu zemské kouli, je celý čas docela nutná – velká část toho množství jsou jednoduše mořská neužitková voda a ledovce. Stojí to za to,, ačkoliv, být si vědom že dešťová voda perfektně slouží k zavlažování květin, umytí auta anebo nádob, k vyplavování v záchodě, a lehkém očistění je skvělá k pití.