Jaká jsou použití pružin pro průmysl – druhy a úkoly

Pružina odedávna byla přitomná v různých mechanismech, a jsou nezbytné rovněž dnes. V dnešní době jsou velice často nutné v soudobé mechanice, a zvláště průmyslu. Používá se je v tak rozmanitých odvětvích, jako výroba motorových vozidel, bezpečnost, tzv. menší mechanika (na příklad díky pružinám fungují dvířka na akumulátory v fotoaparatech a ostatních přístrojech elektronických anebo klávesnice).