Různorodné žánry per.

Nejvíc známým žánrem pružin jsou pružiny tlačné, kterých používáme každého dne. Pružiny tlačné jsou naším prvním spojením se slovem pružiny. Většína z nás myslí, že je to jediný druh pružin, který existuje. Je to velký omyl. Existuje několik druhů per.