Jaký býl začatek pružin?

Máme jistotu, že nikdo z Vás neví jak a kde povstala první na světě pružina. Domyšleme rovněž, že nikdy jste nemyslelí o pružině jako o něčím důležítým. Je to vaší chyba. Kdyby ne pera hodně věcí, kterých uživáme každý den vůbec by nefungovalo. Myslíme, že pružiny zasluhují na to, aby pochopít jak jsou nenahraditelné pro lídi.

Měli byste vědět, že výroba pružin odbýva se už celé léta a dokonce i věky. Domyšleme se, že kdy to čtete jste opravdu ohromený a zamýšlete se jak je to vůbec možne. Usilujeme krátce Vám to popsát.

Už pár tísiců let zpátky zužitkovaná zůstala zásada fungovaní pružiny. Máme tady na myslí oblouk, ve kterým ma místo náhlé vybíjení akumulované síly. Pravidlo fungovaní pera použivané bylo také v některých léčkach na zvířata, které obsahovaly silně napjaté udělané z dřeva tyče. V římském období na házení balistických střel, v průběhu mořských bitev, byla uživaná pružnost zkroucených desek.
Chceme říct, že byla to úvodní plochá pružina. Kolem roku 1485 Leonardo da Vinci připravil projekt, ve kterým do velké kuši, která byla oblehácí zbraní, dodál něco, co dnes můžeme pojmenovat žánrem listového pera. Je nutné také řict o miniturní kuše z oceli, která byla vymyslená španělskými Maurama v XV. století.

Kuše byla tak nevelká, že možne bylo schovát jí v rukavě. Asi roku 1500 pružina vystupuje v pokrokové významné podobě, myslíme tady o peře spirálovým které pozdějí hrálo podstatnou role zdroju energie v hodinách. Víc než sto let pozdějí, v roce 1616 Veranzio Fausto, který byl autorem díla o mašinech, nakreslíl kresbu povozu na perech. Padésat let pozdějí pera z oceli byly už uživané v povozéch. Už pod konec XVIII. století existovalo pero vinuté, které – jak můžeme připouštět – povstalo z pera spirálného. Okolo roku 1800 Joseph Bramah vybudoval mašinu na navíjení takových per. Pokud zajímají Vás čalounické pružiny to povstalý v roce 1826 v Anglie.

Předložili jsme tady kratcé historie počátku per. Jak můžete postřehnout je ona velice interesantní. Jsme jístý, že nevěděli jste, že už pár věků lidé použivájí pružiny. Jistě kdysi vypadalo to zcela jinak než dnes. Všechno z důvodu toho, že technika rozvinula se a dnešní výroba a použivaní pružin je povšednější.