Historie výroby pružin

Všechny mašiny, které jsou v naším každodenním používaní skládají se z mnoha součástí. Každa z týchto součástí je velmi podstatna a plní svou funkce. Jistě všechny částí měly by být efektivné, aby celý stroj dobře pracoval a nám sloužil.

Při nabídce pera měli bychom zpravidla vypočítat průměr jejího drátu, počet činných závitů a její volnou délku. Proto potřebujete vybrat zatěžující sílu, průměr pera a její materiál.

Kovové pera se produkuje tvarovaním za tepla nebo za studena. Způsob výroby zaleží na druhu pera, požadovaných vlastnostech a rozměrech použite suroviny. Pro výrobu kovových per používa se pár materiálů. Obvykle je to korozivzdorná ocel nebo slitina měď. Šroubovité tažné pera jsou vyráběny z drátů a tyčí kruhového průřezu s konstantním průměrem. Pružina obvykle navíjená zastudena, pozdějí muže být dále tepelně obrobená.

Dnes výroba per běžně je automatická. V speciálných fabrikách, které produkují jen pera je několik robotů, které dělali celou prací. Samozřejmě lidé musejí kontrolovat pracé mašiny a je to potřebné pro jejích dobré pracovaní. Avšak automatizace urychlila a ulehčila výrobení pružin.

Při protlačovaní za studena je polotovar při pokojové temperatuře umístěny do průtlačnice a je – nářadím, které je nazývané průtlačníkem – vytlačován proti jeho pohnutí. Je to možne díky tomu, že většina kovů se dá tvářet. Jsou rovněž hliníkové směsy, které není možno tvářet za pokojové teploty. V tímto případě je nutné surovinu zahřívat na konkretní teplotu. Ohřevem se zvyšuje tvařitelnost kovu a dochází k poklesu přirozeného odporu.

Každá pružina měla by mít pár dohledů. Jde tady o kvalitu materiálu a kvalitu výrobků. Mohli bychom tady vydělit tří fází, první je počáteční revize, potom kontrola v průběhu samotné výroby a na koncí revize zavěrečný. Důraz je kladen na velikosti a nezlomnost materiálu.

V pružinarnách mohli byste koupit nejpopularnější žánry a velikosti per, tehdy jde o sériovou produkce. Možne je také zamluvení meně popularních typů, pišeme tady o výrobě kusové. Pera je možne produkovat na pár stylů, všechno zaleží na tím jaké pero chceme. Před koupením pera důkladně zkontrolujte jaký druh pera potřebujete. Pokud nejste jistý můžete poprosit o pomoc kutila nebo mechanika.