Úspěšné hospodářství bez hnojiv? V dnešní

době to není možné!

Současná technologie úplně změnila způsob hospodaření. Zemědělství se stalo mnohem výkonnější a výnosnější. Rozumní majitele statků začali investovat do nejmodernějších prostředků a nářadí za účelem zvýšení úrody ovoce a zeleniny či obilovin. Větší sklízeň zaručuje větší výnosy, a větší výnosy umožňují ‘úspěšnou modernizaci hospodářství.