Různorodné žánry per.

Nejpopularnějším známým druhem per jsou pružiny tlačné, kterých používáme každého dne. Pružiny tlačné jsou naším prvním spojením se slovem pružiny. Většína z nás myslí, že je to jediný žánr per, který existuje. Je to velká chyba. Existuje pár typů pružin.