Použití mnohých druhů pružin v průmyslu

Pružina je nezbytnost v rozmanitých odvětvích průmyslu od století, naproti tomu její tvary, látky a přitomnost některých jiných vlastností se střídaly v průběhu let. Dřívěj běžná pružina dratová ve tvaru spirály je do dnešní doby přitomná, ale kromě nich v průmyslu se používá rovněž těžké pružiny talířové, maličké ze skelných vlaken, a docela rozpínavé pružiny pryžové. Jsou rovněž nejednou odlišované například dle tvarů, nebo funkcí – začínajíc od pružin ve tvaru talíře nebo kroužkových, nezbytných hlavně v bezpečnostních systémech a izolaci vůči otřesům, a končíc na maličkých pružinách listových, přitomných ve docela citlivých mechanismech.