Použití mnohých druhů pružin v průmyslu

Pružina je nezbytnost v mnohých odvětvích výroby od davné doby, ač její tvary, látky a přitomnost některých dodatečních vlastností se střídaly během let. Dřívěj běžná pružina dratová ve tvaru spirály je do dnešní doby přitomná, ale kromě nich ve výrobě se používá i těžké pružiny kroužkové, maličké ze skelných vlaken, a docela rozpínavé pružiny pryžové. Jsou rovněž nejednou dělené např. podle tvarů, buď úkolů – začínajíc od pružin ve tvaru talíře a kroužkových, nutných hlavně v bezpečnostních systémech a izolaci vůči otřesům, a končíc na maličkých pružinách zkrutných, přitomných ve velmi malých mechanismech.

Jak se vyrábí pružiny?

Pružiny můžeme najít ve většině mašín. Většinou pružiny jsou malé součástí, které mají obrovský vliv na fungování strojů. Jejích funkce je doopravdy nezvykle podstatná.Škoda, žemalokdo se to uvědomuje. Proces produkci pružin není lehký. Nejpodstatnější na začátku je navijení a tvarovaní pružiny. Druhá velice důležitá věc, kterou se děla s perama je tepelní úpravení, jenž cílem je tepelné upevnění. Zpravidla tato část vyroby pružin je automatická. Následní fáze je více složitá.